English

Ymchwil newydd:

What Works LSTF report_cover_image

What Works? Learning from the Local Sustainable Transport Fund 2011-2015 

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi gwersi gan y rhaglen pedair blynedd £600m Department of Transport o fuddsoddiad mewn trafnidiaeth gynaliadwy yn Lloegr. Mae'n tynnu ar drafodaethau strwythuredig gyda'r ymarferwyr awdurdodau lleol a weithredodd y Local Sustainable Transport Fund i ddysgu sut i roi ar waith gweithgareddau tebyg yn y dyfodol, gan ystyried lefel prosiectau lleol a lefel yr rhaglen genedlaethol. Mae'n edrych ar yr hyn a weithiodd, yr hyn a fethodd i weithio, a sut cafodd yr anawsterau eu goresgyn. Mae'r adroddiad hefyd yn crynhoi gweithgareddau a themâu mawr y Gronfa. Mae'n adnodd hanfodol ar gyfer swyddogion cyngor, cynghorwyr, Local Enterprise Partnerships a rheolwyr cenedlaethol o rhaglenni i wella a hyrwyddo teithio cynaliadwy, gan gynnwys yr DfT Access Fund.

Lawrlwytho:  What Works Main Report (Saesneg yn unig) [6Mb, 73 tudalen]

Lawrlwytho: What Works Companion Appendices (Saesneg yn unig) [3Mb, 75 tudalen]

 

Mae Trafnidiaeth er Bywyd o Safon yn gweithio i wneud ein system drafnidiaeith yn well ar gyfer cymdeithas a'r amgylchedd.

Dulliau amgen deniadol yn hytrach na defnyddio’r car

Cynllunio sy'n lleihau'r angen am deithio yn y car yn y lle cyntaf

Hyrwyddo dewisiadau teithio craffach

 

 Transport isn’t working. Lynn Sloman's book Car Sick shows why, and sets out clearly what the answers are. A must-read for everyone interested in transport.

Stephen Joseph, Cyfarwyddwr Gweithredol, Campaign for Better Transport

 

Mae Trafnidiaeth er Bywyd o Safon yn seiliedig ar egwyddorion moesegol.