English

Hedfan – Dadansoddiad a Chwtogiadau Gofynnol

 

Predict and Decide cover imageDarogan a Phenderfynu: Hedfan, Newid yn yr Hinsawdd a Pholisi’r DU

Astudiaeth oedd hon i adolygu’r dystiolaeth ynglŷn â chyfraniad hedfan at newid yn yr hinsawdd, ac asesu mesurau polisi posibl a allai liniaru ei effaith. 

Comisiynwyd Sally Cairns a Carey Newson i wneud y gwaith gan y Sefydliad Newid Amgylcheddol, ag arian oddi wrth y Ganolfan Ymchwil Ynni.  (2006)

Lawrlwytho: Predict and Decide: Aviation, Climate Change and UK Policy (Saesneg yn unig) [pdf 3.41 Mb]