English

Seiclo a Cherdded

 

Dadansoddi a Chyfuno Tystiolaeth ynglŷn ag Effaith Buddsoddi mewn Chwe Thref Arddangos Seiclo

Ariannwyd y chwe Thref Arddangos Seiclo gan Cycling England a'r Adran Drafnidiaeth i roi strategaethau cynhwysfawr ar waith i annog mwy o bobl i seiclo, gan gynnwys mesurau 'craff' i newid ymddygiad yn ogystal â seilwaith seiclo newydd. Y cynnydd mewn seiclo ar gyfartaledd, a fesurwyd trwy gyfrwng cyfrifiadau seiclo awtomatig, oedd 27% dros gyfnod tair blynedd y rhaglen. Cafwyd cynnydd yn nifer y bobl a oedd yn seiclo, ymhlith oedolion a phlant fel ei gilydd. Awgrymodd data cymaryddion ei bod yn annhebygol mai adlewyrchiad o duedd genedlaethol ehangach yn unig oedd hyn. Roedd y buddsoddiad yn cynnig gwerth mawr am arian. Mae’r adroddiad hwn ar ran yr Adran Drafnidiaeth a Cycling England yn dwyn ynghyd y canlyniadau allweddol o dair blynedd cyntaf y rhaglen Trefi Arddangos Seiclo.

Sloman L, Cavill N, Cope A, Muller L and Kennedy A (2009) Analysis and synthesis of evidence on the effects of investment in six Cycling Demonstration Towns. Adroddiad ar ran yr Adran Drafnidiaeth a Cycling England

Lawrlwytho: Analysis & Synthesis (Saesneg yn unig) [pdf 1.39Mb]