English

Cludiant Cyhoeddus

 

Every Village Every Hour_cover_image

Every village, every hour: a comprehensive bus network for rural England

Mae'r adroddiad hwn ar gyfer yr Campaign to Protect Rural England yn dangos y gallai Lloegr, am lai o wariant na rhaglen adeiladu ffyrdd y llywodraeth, gael rhwydwaith bysiau gwledig sy'n arwain y byd, sy'n cyfateb i safonau'r Swistir sy'n gwarantu pob pentref o fwy na thri chant o bobl yr awr o leiaf. gwasanaeth bws rhwng 6am a hanner nos, 7 diwrnod yr wythnos.

Hinchliff C & Taylor I (2021) Every village, every hour: a comprehensive bus network for rural England

Lawrlwytho: Every village, every hour: a comprehensive bus network for rural England [6Mb, 40 tudalen]

Lawrlwytho:  Comprehensive bus network for rural England: costed model [7Mb, Dogfen Excel]

 

What scope for boosting bus use_cover_image

What scope for boosting bus use?

Mae'r adroddiad hwn, ar gyfer yr Urban Transport Group, yn archwilio pam mae'r defnydd o fysiau yn uwch mewn rhai llefydd nag mewn eraill. Mae'n dangos y gall chwech ffactor tarogan 85% o'r amrywiad yn y defnydd o fysiau rhwng awdurdodau lleol.

Sloman L and Cairns S (2019) What scope for boosting bus use? An analysis of the Intrinsic Bus Potential of local authority areas in England

Lawrlwytho: What scope for boosting bus use? (Saesneg yn unig)[1.6Mb, 51 tudalen]

 

 

Building_a_World-Class_Bus_System_for_Britain_cover_image

Building a World-Class Bus System for Britain

Mae’r ymchwil hon gan TeBS Cwmni Buddiant Cymunedol yn dangos y gallai bob un o'r toriadau diweddar i wasanaethau bws yn cael ei wrthdroi drwy ail-reoleiddio cyfundrefn bws Prydain er mwyn torri yr elw dros ben. Byddai newid i redeg fysiau o dan berchnogaeth bwrdeistrefol di-ddifidend, fel sy'n arferol mewn gwledydd eraill Ewrop, yn arbed hyd yn oed mwy o arian a chaniatau ehangu gwasanaethau bysiau.

Wedi’i ariannu gan Foundation for Integrated Transport and Unite (2016).

LawrlwythoFull Report (Saesneg yn unig)[7Mb, 125tudalen]

LawrlwythoExtended Summary Report (Saesneg yn unig)[2Mb, 24tudalen]

LawrlwythoParliamentary Briefing slides of recommendations for Bus Services Bill (Saesneg yn unig)[1Mb]

 

Options_for_regional_rail_cover_image

Opsiynau ar gyfer Rheilffyrdd Rhanbarthol

Mae'r adroddiad hwn yn dangos y gallai rhwydweithiau rheilffyrdd rhanbarthol Prydain gyflawni enillion o bwys gan ddiwygiadau i dorri gollyngiadau elw a darnio. Mae'n mesur y manteision, yn awgrymu strwythurau gwahanol, ac yn trafod gwersi o systemau rheilffyrdd eraill yn Ewrop.

Mae'r adroddiad yn cyflwyno opsiynau ar gyfer awdurdodau trafnidiaeth rhanbarthol sy'n rhedeg o'r rhai sydd ar gael ar hyn o bryd, neu sy'n debygol o ddod ar gael â diwygio cyfyngedig, hyd at opsiynau o dan y model llawn-integredig 'GB Rail', a ddatblygwyd yn yr adroddiad Ailadeiladu'r Rheilffordd isod. Mae'n dangos y byddai rhanbarthau Prydain a gwledydd datganoledig yn ennill llawer mwy o newid radical nag o newid cynyddol.

Comisiynwyd gan Urban Transport Group, pteg gynt (2013)

Lawrlwytho: Options for Regional Rail report (Saesneg yn unig)[1.7 Mb]

 

Rebuilding_Rail_Report_Cover_ImageAiladeiladu'r Rheilffordd

Mae'r prosiect hwn yn archwilio ffyrdd o leihau’r darniad a’r gollyngiad o arian cyhoeddus sy’n nodweddu rheilffyrdd y DU wedi'u preifateiddio.  Mae'r adroddiad yn amlinellu rysáit ar gyfer diwygio sylfaenol er budd teithwyr a threthdalwyr.  Mae'n cyfrifo y gallai dros un biliwn o bunnoedd o arian trethdalwyr gael eu arbed bob blwyddyn pe byddai’r rheilffyrdd yn cael eu aduno dan berchnogaeth gyhoeddus. Gallai'r arbediad gael ei ddefnyddio i gyflawni gostyngiadau pris tocyn sylweddol neu i fuddsoddi yn y rheilffyrdd i gyflawni enillion ehangach amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol.

Comisiynwyd gan ASLEF, RMT, TSSA, UNITE. (2012)

Lawrlwytho: Ailadeiladu'r Rheilffordd (Saesneg yn unig) [1.7 Mb]