English

Ein Strwythur

Sefydlwyd Trafnidiaeth er Bywyd o Safon gan Dr Lynn Sloman yn 2002, a daeth yn bartneriaeth â Dr Ian Taylor yn 2003. 

 

Ers hynny, rydym wedi tyfu i gynnwys tîm o naw o gymdeithion – Carey Newson, yr Athro Jillian Anable, Beth Hiblin, yr Athro Phil Goodwin, Anna Goodman, Lisa Hopkinson, Sally Cairns, John Stewart ac Alistair Kirkbride – y mae eu hegni a’u sgiliau cyfunol wedi helpu Trafnidiaeth er Bywyd o Safon i ennill enw da yn rheng flaen ymchwil i drafnidiaeth gynaliadwy, polisi ac arfer da. 

 

Daeth y bartneriaeth Trafnidiaeth er Bywyd o Safon Cyfyngedig  ar 16eg Chwefror 2009, â’r rhif cwmni 6819672.