English

Ein Strwythur

Sefydlwyd Trafnidiaeth er Bywyd o Safon gan Dr Lynn Sloman yn 2002, a daeth yn bartneriaeth â Dr Ian Taylor yn 2003. 

Ers hynny, rydym wedi tyfu i gynnwys tîm o saith o gymdeithion – Carey Newson, yr Athro Jillian Anable, Beth Hiblin, yr Athro Phil Goodwin, Anna Goodman, Lisa Hopkinson a Sally Cairns – y mae eu hegni a’u sgiliau cyfunol wedi helpu Trafnidiaeth er Bywyd o Safon i ennill enw da yn rheng flaen ymchwil i drafnidiaeth gynaliadwy, polisi ac arfer da. 

Yn 2009, daeth y bartneriaeth yn gwmni cyfyngedig, sef Trafnidiaeth er Bywyd o Safon Cyfyngedig.

Ymgorfforwyd Trafnidiaeth er Bywyd o Safon Cyfyngedig ar 16eg Chwefror 2009 â’r rhif cwmni 6819672.


Sefydlwyd TeBS Cwmni Buddiant Cymunedol yn 2011 fel chwaer-gwmni dielw i Drafnidiaeth er Bywyd o Safon Cyfyngedig, er mwyn gallu rhoi’r sgiliau a’r profiad sydd wedi’u meithrin ers ffurfio Trafnidiaeth er Bywyd o Safon yn 2002 ar waith ar brosiectau er budd cymdeithasol, o fewn strwythur menter gymdeithasol ddielw. 

Mae Datganiadau ac Erthyglau sefydlol TeBS yn ffurfioli’r egwyddorion moesegol sydd bob amser wedi bod wrth wraidd gwaith Trafnidiaeth er Bywyd o Safon Cyfyngedig, ac maent yn darparu strwythur tryloyw ac atebol dan reolaeth cyfarwyddwyr anweithredol annibynnol. 

John_Stewart_non-exec_Director_picCadeirydd y bwrdd yw John Stewart, sydd â hanes hir a disglair o weithio ar ran cymunedau i gael trafnidiaeth gynaliadwy i’w gwasanaethu’n well, gan gynnwys rolau presennol fel cadeirydd ymddiriedolaeth elusennol Campaign for Better Transport a’r Gymdeithas Sŵn. 

Alistair_Kirkbride_non-executive_director_picMae Alistair Kirkbride yn cwblhau ein tîm o gyfarwyddwyr anweithredol, gan gynnig ei gefndir ym maes ymchwil i newid ymddygiad o ran trafnidiaeth gynaliadwy, yn ogystal â phrofiad ymarferol o’i rôl flaenorol fel cynghorydd ar drafnidiaeth gynaliadwy i Barc Cenedlaethol Ardal y Llynnoedd ac o'i rôl presennol fel cyfarwyddwr gweithredol CarPlus.

Ymgorfforwyd TeBS Cwmni Buddiant Cymunedol ar 22ain Gorffennaf 2011, â’r rhif cwmni 7715481.