English

Yr Hyn Rydym yn ei Gynnig

Rydym yn arbenigo mewn gwaith sydd ar flaen y gad o ran trafnidiaeth gynaliadwy, gan ddefnyddio tîm hynod brofiadol i ddatblygu datrysiadau newydd.  

Transport for Quality of Life are very committed and conscientious in getting projects right for clients. 

Jonathan Bray, Director, Urban Transport Group

Ymhlith y mathau o brosiectau rydym yn ymgymryd â nhw mae:

Ymchwilio i ddatrysiadau trafnidiaeth gynaliadwy: i nodi arfer da arloesol; i fonitro a gwerthuso effeithiau ymyraethau polisi newydd, ac i ddatblygu opsiynau polisi pellach.

Dadansoddi a chynghori i sicrhau bod polisïau cynllunio defnydd tir yn peri datblygiadau â phatrymau teithio cynaliadwy.

Ian_Taylor_teaching_MSc_transport_land-use_best_practice

Seminarau hyfforddi proffesiynol ar arfer gorau, monitro a gwerthuso trafnidiaeth gynaliadwy (llun yn dangos gweithdy efo myfyrwyr MSc/Prof.Dip.).

Paratoi cyfarwyddyd arfer gorau cenedlaethol ar bob agwedd ar drafnidiaeth gynaliadwy, gan gynnwys dewisiadau craffach, cynllunio teithio a thrafnidiaeth wledig.

Ymchwilio i effeithiau cymdeithasol ac amgylcheddol trafnidiaeth.

Datblygu Rhaglenni Dewisiadau Craffach i newid ymddygiad teithio.

Datblygu cynlluniau teithio ar gyfer gweithleoedd, datblygiadau preswyl ac atyniadau ymwelwyr.

Ymgyrchoedd hyrwyddo a gwybodaeth i annog mwy o bobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Brilliant, because it incited lots of discussion - we were talking about it for days. 

MSc student feedback

I really enjoyed your presentation and had some really good feedback about it on the day. 

Workplaces Project Officer, Southampton City Council

The Transport for Quality of Life team were always extremely helpful, professional, patient and very knowledgeable across the whole sustainable transport agenda. Their expertise and guidance not only helped produce a robust monitoring and evaluation programme, but informed how the delivery of services could be improved. We were very impressed with both the presentation and detail of the final LSTF report, which far exceeded our expectations. 

Adam Sendall, Derby LSTF Programme Coordinator